Leigusamningur
  Gjalddagi leigunnar er síðasti dagur hvers mánaðar og eindagi 10 dögum síðar  Takmörkuð ábyrgð leigusala sem leigutaki samþykkir sérstaklega:

  • Leigutaki ber einn ábyrgð á öllum skemmdum á hinu leigða á leigutímanum.

  • Leigutaki hefur kynnt sér ástand hins leigða og sættir sig við í einu og öllu til þeirra nota sem hann hefur í huga.

  • Leigusali ber ekki ábyrgð á neinu tjóni sem kann að verða á lausafjármunum sem geymdir eru í hinu leigða.

  • Að leigutímanum loknum skal leigutaki skila hinu leigða í sama ástandi og það var í upphafi leigutímans fyrir utan eðlilegt slit.

  • Leigusali skorar á leigutaka að kynna sér sérstaklega fyrirliggjandi ítarlega skriflega skilmála, “Skilmálar allra leigusamninga Stólpa Gáma ehf “ sem eru hluti af leigusamningi þessum sem undanskilja leigusala ábyrgð og um heimildir leigusala til aðgerða vegna vanefnda leigutaka. Þessir skilmálar eru einnig aðgengilegir á vefsvæði www.stolpigamar.is/skilmalar.

  • Leigutaki samþykkir sérstaklega þessa takmörkuðu ábyrgð og að hann hafi auk þess kynnt sér meðfylgjandi ítarlega skilmála. Sérstakt samþykki leigutaka um þessa skilmála leigumálans.